تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
فلسفه و کلام 
----- 
 
فوق دیپلم 
1352 
کشاورزی 
دانشگاه بغداد 
 
خارج