مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عبدالجبار
نام خانوادگی:الرفاعی
نخصص ها:کلام ، فلسفه

زندگی نامه

ایشان متولد سال 1954 م شهرستان رفاعی در جنوب عراق میباشند. دارای مدرک فوق دیپلم کشاورزی از دانشگاه بغداد سال 1975 م هستند. در سال 1978 به حوزه علمیه نجف اشرف پیوست و در آنجا به یادگیری مقدمات و سطوح مشغول گشت. سپس آموختن سطوح در حوزه علمیه قم و منظومه سبزواری را در حوزه علمیه نجف در حضور استاد سید مسلم الحلی گذراند و همچنین کتابهای بدایة الحکمه و نهایة الحکمه را با شنیدن نوار کاستهای استاد شیخ غلامرضا فیاضی آموخت. چنانکه کتاب الاسفار الاربعه را با همین روش شنیدن نوار کاستهای استاد شیخ جوادی آملی فرا گرفت. همچنین درس خارج را در حضور اساتید بزرگواری همچون سید محمود هاشمی شاهرودی، شیخ محمد حسین وحید خراسانی، سید احمد مددی، شیخ باقر ایروانی و شیخ محمد هادی آل راضی به مدت هشت سال آموخت. ایشان دارای اجازه روایت از آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی و عده ای از علماء می باشد.